Lakewood Amphitheater | Cellairis Amphitheatre at Lakewood

Kings of Leon, Young the Giant & Kongos